Olesen, Karin

Født 1957 i Belgien

Uddannelse:
1979 – 84: Skolen for Brugskunst, Tekstillinien, Kbh.

Medlem af:

Kunstnergruppen, “Den Gyldne”.
BKF, Billedkunstnernes Forbund.

Repræsenteret på:
Skovgaard Museet
Skive Kunstmuseum
Randers Kunstmuseum

Legater:
Viborg Amts kulturpris, ’04
Augustinus Fonden
Statens Kunstfond
Nationalbankens Jubilæumsfond
Tuborgfondens Legatbolig, Paris
Bikubens Legatbolig, Skagen
Jyllands Postens Berlin Atelier

Udvalgte opgaver og salg:
Ny Carlsbergfondet
Nationalbankens Kunstforening
Danske Banks kunstforening
Spar Nord
Coloplast
Aidsfonden
Københavns Kommunes Kulturfond

Udvalgte udsmykninger:
Vattenfall i Fredericia, ’07
Stadion i Viborg, ’07
Danmarks Kunstbibliotek, ’06
Novozymes’ hovedindgang, Bagsværd mobile, ’05
Gavludsmykning, Viborg, ’00
Bang og Olufsen, Kbh.
“Athene Alter”, Vestre Landsret
“Retfærd”, Vestre Landsret
Flyvertaktisk Kommando, Karup
NESTLE, Kbh.
Bang og Olufsen, Bruxelles
Hubertus Parken, Skulptur, Hjørring
Kongen og Dronningen, Skulptur, Hjørring

Gallerier:
Galleri Nakkehage, Bredgade 10, 1260 København K, www.gallerinakkehage.dk.
Galerie Wolfsen, Tiendeladen 6, 9000 Aalborg, www.galeriewolfsen.dk.

Litteratur:
Finn Terman Frederiksen: På Tværs, Udstillingskatalog for Randers Kunstmuseum, ’05
“Drømme om Danmark” af Jes Stein Pedersen
“Objekt – Maleri – Collage ’87 – ’94” m. tekst af Ib Michael og Niels Thomsen
Dansk kunst, flere årgange
Weilbach’s Kunstnerleksikon
C.F. Garde: “Fra Skrot til Pagt” (artikel)

Udvalgte udstillinger – fra år 2000 og frem:
Den Gyldne, Charlottenborg, ‘92 – ’06
Det Hemmelige Galleri, Herning, ’08
Kunsthal Brænderigaarden, Viborg, ’07
Deutsch-Dänische Galerie, Berlin, ’06
Separatudstilling: Randers Kunstmuseum, Personager, ’05
Viborgplakaten, “La Danse”, ’03
Deutsch-Dänische Galerie, Berlin, ’03
KPMG, Luzern, Schweiz, ’02
Galleri Rasmus, Odense, ’00
Randers Kunstforening, ’00
Randers Kunstmuseum, ’00
Det ny Kastet, Thisted, ’00
Skive Kunstmuseum, ’00

Fra ’83 samarbejde med flg. gallerier:
Galleri Marius, Kbh
Galleri Rasmus, Odense
Galleri Ho, Viborg
Galleri Ægidius, Randers
Galleri Eva Marker “Stolikoner”, Kbh.
Galleri DECO, Aalborg