Peitersen, Niels

Født i Kjellerup 1952

Uddannelse:
Stentrykker, Det Grafiske Værksted, Hjørring
Opr. uddannet som tømrer; havde i  nogle år et atelier sammen med broderen Erik. De arrangerede udstillinger og kaldte det ”Odin Galleriet”, – var med på flere udstillinger i Kjellerup arrangeret af Kommuens kunstforening. Forlod Kjellerup som  ca. 20 årig

Udstillinger i perioden 1973 – 2005:
Galleri Kvak mølle.
Projekter sammen med Erik:
Odin Galleriet”Ubung Macht Meister”,
Odin Galleriet ”Den store cigar”
Journalisthøjskolen  Århus
Musikkonservatoriet Århus

Galleri-udstillinger mm.:
Kjellerup Rådhus
Galleri 5 Grenå
Ebeltoft Rådhus
Galleri ”Før Braget”
Randers Centralsygehus
Grenå Rådhus”CHE”
Blåkærgård Viborg
Galleri Gallo Århus
Galleri HO Viborg
Galleri Vind Hjørring
Galleri NO ART Herning
FalckViborg